postheadericon Kim był Paweł z Tarsu?

Patronem osób noszących imię Paweł jest święty Paweł z Tarsu. Postać ta jest także często nazywana świętym Pawłem Apostołem oraz Apostołem Narodów. Wspomnienie świętego Pawła w kościele katolickim jest obchodzone w dniu 29 czerwca. To właśnie wtedy przypada też ważna liturgiczna uroczystość Piotra i Pawła.

Święty Paweł z Tarsu początkowo był prześladowcą chrześcijan. Ten starannie wykształcony faryzeusz zdecydował się jednak nawrócić i przyjąć chrzest (na skutek wydarzeń, które miały miejsce w drodze do Damaszku około 35 roku). Niedługo potem rozpoczął działalność misyjną, której celem było krzewienie wiary chrześcijańskiej oraz zakładanie nowych kościołów.

Nie jest znana dokładna data urodzenia świętego Pawła z Tarsu. Wiadomo jedynie, że urodził się jako Szaweł pomiędzy 5 a 10 rokiem w żydowskiej rodzinie, która posiadała rzymskie obywatelstwo. Prawdopodobnie rodzice Pawła z Tarsu pochodzili z Galilei.

W trakcie działalności misyjnej święty Paweł Apostoł odbył trzy podróże. W czasie pierwszej wyruszył do Azji Mniejszej, później natomiast działał głównie na terenie Macedonii, Grecji. W trakcie trzeciej podróży głównym miejscem działalności był z kolei Efez.

Głównym źródłem wiedzy o losach świętego Pawła z Tarsu są Dzieje Apostolskie. To właśnie z nich można dowiedzieć się między innymi o uwięzieniu Pawła Apostoła i o jego dalszej podróży do Hiszpanii. Z listów wynika, że jako misjonarz odwiedził Kretę, Efez, Korynt, Troadę oraz Milet.

Według źródeł historycznych święty Paweł z Tarsu zginął śmiercią męczeńską w Rzymie za czasów panowania Nerona. Z jednego z Listów do Tymoteusza wynika ponadto, że święty Paweł Apostoł został aresztowany na terenie Azji Mniejszej, gdzie zatrzymano go na skutek zatargu z brązownikiem o imieniu Aleksander. Według niektórych podań to właśnie ze względu na owy spór Paweł Apostoł został skazany na męczeńską śmierć. Prawdopodobnie miała ona miejsce w 66 lub 67 roku w dniu 29 czerwca.

Święty Paweł Apostoł zginął za Bramą Ostyjską. Obecnie znajduje się tam Bazylika świętego Pawła Za Murami, która często jest odwiedzana przez papieża w dniu, w którym obchodzone jest wspomnienie świętych Apostołów Piotra i Pawła. Uroczystość ta oficjalnie została ustalona w 285 roku.

Święty Paweł z Tarsu w ikonografii bardzo często jest przedstawiany jako postać z mieczem, ponieważ to nim został ścięty. Często jest ukazywany razem ze świętym Piotrem Apostołem (ich wspólne przedstawianie nawiązuje do kościoła powszechnego).